Plantronics Chat

Onlangs zijn we 13 november 2018 gepasseerd,n otoir de slechtste filedag van het jaar. Samen met onze collega-ambassadeurs van UitdeFileAanhetWerk.nl hebben we gelobbyd en mensenbewust gemaakt rond deze datum als eenbewijs dat we slimmer KUNNEN werken enwaardevolle tijd besparen in plaats van onzeauto toe te voegen aan een al eindeloze rij filestijdens de ochtend- en middagspits

Ik kan gelukkig melden dat het werkte, mede als gevolgvan geweldig weer die dag maar ook door onze lobby viaalle netwerken, inclusief Flitsmeister en Coworking-ruimteszoals HNK en Tribes, die hun kantoren gratis voor iedereenopenstelden. Maar de verkeersdrukte wordt steeds groter enwanneer zelfs Zondag met Lubach het onderwerp oppikt, weet jedat het bij iedereen speelt.Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid hebben we in

2017 63 miljoen uur aan files doorgebracht met de verwachtingvan 85 miljoen uur in 2023.Dus het probleem neemt jaarlijks toe, maar wat kun u doen omuit de file te komen? Hier zijn een paar eerste tips:

1 Sta Flexibel Werken/Werken Vanuit Huis toe!

Dit vermindert de tijd die wordt doorgebracht in files in deochtend- en avondspits en verhoogt de tevredenheid van demedewerkers, omdat er nu tijd is om de kinderen uit school tehalen zonder de drukte op te hoeven zoeken om de werkdagte starten. Dit levert ook een hogere betrokkenheid op bij demedewerkers en dus meer productiviteit!

2 Investeer in een UC-platform!

Mensen vrijheid van hun bureau en lokale telefoonnummersbieden door deze op hun laptops en mobiele telefoons teplaatsen, zodat ze altijd verbonden zijn, waar en wanneer zemaar willen.

3 Investeer in de juiste IT-apparatuur!

U kunt hier in meerdere categorieën investeren, zoals laptop,camera, mobiel, tablet, headsets enzovoort. Maar u hebt opzijn minst het juiste werkpaard nodig van een laptop en headsetom alles vanaf uw laptop (plus de headset) te laten werken voorheldere, duidelijke communicatie alsof u oog in oog staat met demensen die u virtueel ontmoet. Denk eraan om alleen je stem tegebruiken, 83 procent van je bericht moet worden overgebrachtmet je stem als enige brenger, voeg video toe en u kunt uwlichaamstaal gebruiken en dat voorkomt multitasking op andereitems tijdens de virtuele vergadering.We hebben ons eigen advies gevolgd en hebben sinds 2008Smarter Working (Het Nieuwe Werken) geïntroduceerd bijPlantronics. We hebben de voordelen en productiviteitsverhogingengezien die daarmee gepaard gaan en zijn meer danparaat een gesprek met u en uw klanten aan te gaan over hoewij deze overgang hebben gedaan.Niemand vindt het leuk vast te zitten in de file, maar het is eenveel groter probleem dan alleen op 13 november elk jaar, het iseen onderwerp dat elke dag moet worden aangepakt!

Dit verhaal is geschreven door Bjorn Spanjers, Channel Manager bij Plantronics

Bjorn Spanjers