De komende periode zullen kantoren in Nederland weer langzaamaan geopend worden. Wanneer en onder welke voorwaarden in specifieke sectoren ‘normale bedrijfsvoering’ weer enigszins mogelijk wordt, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat we gedurende lange tijd social distance maatregelen zullen houden, zowel in de kantooromgeving als in het vervoer ernaartoe. Dit gaat tot twee grote knelpunten leiden: 

1.     Werkplekkentekort bij werkgevers.

Diverse experts denken dat ongeveer 50% tot 60% van de kantoor-werkplekken gedurende lange tijd niet bruikbaar zal zijn. Een deel van het hierdoor ontstane werkplektekort zal met thuiswerken op te vangen zijn. En hoewel het geweldig is dat alle vooroordelen over thuiswerken nu eindelijk zijn weggevaagd (we zijn er niet klaar voor, dat kan niet in onze sector, daar hebben we de systemen niet voor), is een jaar lang 100% thuiswerken waarschijnlijk voor niemand een wenselijke oplossing. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van arbo, sociale cohesie (teamgevoel), werk-privé-balans, aantrekkelijk werkgeverschap en compliancy.

2.     Capaciteitsproblemen woon-werkverkeer.

De contouren van ‘het nieuwe normaal’ beginnen langzaam duidelijk te worden. Vanaf 1 juni draait het openbaar vervoer door alle social distance-maatregelen op maximaal 40% van de normale (toch al schaarse) capaciteit. Het is de verwachting dat het OV voor veel werknemers daarmee voorlopig géén acceptabel alternatief zal zijn. Zeker werknemers die niet op fietsafstand van hun werk wonen zullen waarschijnlijk massaal met de auto naar het werk gaan reizen. Als ze tenminste in het bezit zijn van een rijbewijs en een auto, hen hen ter plekke parkeermogelijkheid wordt geboden en de files de komende tijd niet te veel uit de hand gaan lopen. 

clusteringskaart met satellietkantoren

Satellietkantoren als Covid-maatregel

Voor werkgevers zijn er vanzelfsprekend meerdere oplossingsrichtingen op het snijvlak van huisvesting en mobiliteit, en de beste oplossing is waarschijnlijk een combinatie van meerdere maatregelen, bijvoorbeeld een combinatie van thuiswerken, afwisselend op het hoofdkantoor werken, en af en toe OV vervangen door e-bike of auto. Om de puzzel passend te krijgen, zouden satellietkantoren daar een cruciale rol in kunnen spelen.

Immers, door op de juiste plek, in de juiste regio leegstaande verdiepingen flexibel in te richten, kunnen én schaarse werkplekken op het hoofdkantoor bespaard worden én hoeft er minder gereisd te worden door de medewerkers uit die regio en kan een groot deel van hen met fiets of e-bike naar een door de werkgever gefaciliteerde werkplek reizen. Een werkplek die bovendien arbovriendelijk, Corona-proof en sociaal is.

De Uitdefileaanhetwerk-ambassadeurs MobilityLabel en Office Improvers sloegen de handen ineen om werkgevers te ondersteunen in het opzetten van hun eigen satellietkantoor, met optimale bereikbaarheid en flexibiliteit.

Meer informatie over de satellietkantoren, de voordelen hiervan en de aanpak hiervoor, vindt u op satellietkantoor.nl en in een speciale whitepaper hierover.

Dit verhaal is geschreven door UIt de File Aan het Werk Ambassadeur Christiaan Rash

Christiaan Rasch

 

N.B. : Whitepaper-link verwijst naar https://satellietkantoor.nl/#whitepaper